Sản phẩm Thanh ren (thanh ty ren,ty ren)M6,M8,M10,M12,M14,M16,M18,M20,M22,M24,M26...(ren thường,ren tam giác- Nhận đặt hàng theo yêu cầu)
Thông tin chi tiết :

Tên sản phẩm: Thanh ren (thanh ty ren,ty ren)M6,M8,M10,M12,M14,M16,M18,M20,M22,M24,M26...(ren thường,ren tam giác- Nhận đặt hàng theo yêu cầu)
Mã sản phẩm: 370
Giá sản phẩm: Liên hệ