Sản phẩm NỐI REN CÁC LOẠI
Thông tin chi tiết :

Tên sản phẩm: NỐI REN CÁC LOẠI
Mã sản phẩm: 378
Giá sản phẩm: Liên hệ


 

Nối ren tên gọi khác con tán...

1- Mục đích :Dùng trong thi công công trình cơ điện và xây dưng vv... 

2- Chức năng: dùng nối đầu 2 thanh ren với nhau và nhiều việc khác trong công trình.