Sản phẩm NỞ ,TÁN NỞ CÁC LOẠI
Thông tin chi tiết :

Tên sản phẩm: NỞ ,TÁN NỞ CÁC LOẠI
Mã sản phẩm: 379
Giá sản phẩm: Liên hệ


 

1-Tên gọi: NỞ , TÁN NỞ vv...

2- Mục đích: Sử dụng trong các công trình công nghiệp và xây dựng vv...

3- Chức năng: Dùng đóng vào trong bê tông , hoặc tường vv... neo giữ các cấu kiện cố định chắc chắn theo yêu cầu.