Sản phẩm BULON CÁC LOẠI
Thông tin chi tiết :

Tên sản phẩm: BULON CÁC LOẠI
Mã sản phẩm: 380
Giá sản phẩm: Liên hệ


 

1- Tên gọi: Bulon 

2- Sử dụng: Tại các công trình xây dựng và công nghiệp vv...

3- Chức năng: Dùng xiết các thanh ray,thanh rầm thép chịu lực của các công trình xây dựng và công nghiệp...