Sản phẩm ĐINH BÊ TÔNG CÁC LOẠI
Thông tin chi tiết :

Tên sản phẩm: ĐINH BÊ TÔNG CÁC LOẠI
Mã sản phẩm: 382
Giá sản phẩm: Liên hệ


 

1- Tên sản phẩm: Đinh bê tông hoặc đinh thép.

2- Mục đích : Sử dụng trong các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp

3- Chức năng: Dùng đóng vào bê tông , tường gạch , tôn mỏng vv...