Sản phẩm ĐINH ĐÓNG GỖ CÁC LOẠI
Thông tin chi tiết :

Tên sản phẩm: ĐINH ĐÓNG GỖ CÁC LOẠI
Mã sản phẩm: 383
Giá sản phẩm: Liên hệ


 

1- Tên gọi : Đinh đóng gỗ

2- Phạm vi sử dụng: tại các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.

3- Chức năng: Dùng đóng vào gỗ, vật liệu gỗ, cốp pha gỗ vv...