Sản phẩm CỐP PHA PHỦ FIM
Thông tin chi tiết :

Tên sản phẩm: CỐP PHA PHỦ FIM
Mã sản phẩm: 391
Giá sản phẩm: Liên hệ


 

Cốp pha gỗ phủ fim đc sử dụng rộng  rãi trong thi công cốp pha vách tường thang máy nhà cai tầng, cột, vách bể chứa ,bể xử lý vv... có nhiều loại để các ban lựa chon.