GIỚI THIỆU

Giới thiệu về công ty


Nhất Anh là nhà nhập khẩu phân phối các loại cốp pha và phụ kiện phục vụ cho công tác thi công ván khuôn cốp pha trong xây dựng. Nhận thi công công trình xây dựng ,đặc biệt là thi công lắp ghép ván khuôn cốp pha. Dịch vụ cho thuê cốp pha...

Chi tiết

Giới thiệu về công ty


Nhất Anh là nhà nhập khẩu phân phối các loại cốp pha và phụ kiện phục vụ cho công tác thi công ván khuôn cốp pha trong xây dựng. Nhận thi công công trình xây dựng ,đặc biệt là thi công lắp ghép ván khuôn cốp pha. Dịch vụ cho thuê cốp pha...

Chi tiết